Към съдържанието

  • Вход през Google      Вход   
  • Регистрация


Търсене


Последни коментари- - - - -

Главна паша - подготовка на пчелните семейства

главна паша

Главна паша - подготовка на пчелните семейства Подготовката на пчелните семейства за главната паша е продължение на пролетните грижи за пчелите. Тя включва три основни мероприятия: осигуряване на площи за снасяне на майката, използване на восъкоотделянето и запазване работното състояние на пчелите до пашата.

Със затоплянето на времето започва и цъфтежът на ранната медоносна растителност. Пчелите ежедневно донасят и складират в гнездото цветен прашец, увеличава се количеството на пилото, в резултат на което питите почти изцяло се запълват. Остават все по-малко свободни килийки за снасяне и майката започва да намалява снасянето. Това налага да се увеличава площта за снасяне, като се дават изградени пити или восъчни основи за градеж. По този начин се разширяват гнездата.

Моментът за разширяване на гнездата се определя от наличието на свободна площ за снасяне на майката. Ако в гнездото има свободна площ за снасяне на майката, независимо от многото пчели с разширяването не трябва да се бърза. Обратно, ако в гнездото пчелите са сравнително малко, но почти всички площи по питата са със заети килийки (с пило, мед и прашец), пчеларят трябва да придаде пити за снасяне. За да не се влошат обемът на гнездото и температурният режим, трябва да се извадят част от прашецовите пити (без пило) зад преградната дъска, а на тяхно място да се поставят празни. Стремежът трябва да бъде майката винаги да има на разположение подходящи пити за снасяне. Първите пити, с които се разширяват гнездата, трябва да бъдат само с работнически килийки, в които са се излюпвали няколко поколения пчели - светло- до тъмнокафяви. Те се слагат непосредствено до последната пита с пило, а след започване цъфтежа на ябълките, когато в гнездата има вече 4-5 пити с пило, може да се слагат и между питите с пило, ако пчелите покриват добре всички пити в гнездото. На по-слабите семейства пити за разширение се слагат до последната пита с пило и едва след като има 4-5 пити с пило и достатъчно пчели между тях.

След разцъфтяването на овощните дървета наред с изградени пити за разширяване на гнездата трябва да се дават и пити за градеж. На по-силните семейства те се поставят до питите с открито пило, а на по-слабите - до последната пита с пило. До настъпването на главната паша на средните по сила семейства трябва да се осигуряват по 4-5 пити за изграждане, за да бъде използван отделеният от жлезите на пчелите восък. Восъкоотделянето е най-активно през периода на развитие на семействата преди главната паша (април-май). Ето защо през този период във всяко семейство трябва да има пити за изграждане и строителни рамки. Чрез строителните рамки се задоволява инстинктът на пчелите да градят търтееви пити и се води успешно и борбата с вароатозата, а по восъчните основи пчелите изграждат работнически килийки.

Строителните рамки трябва да се поставят към центъра на гнездото, където пчелите градят по-бързо и с което се води по-ефикасна борба с акарите.

Макар, че пчелите имат на разположение цъфтяща растителност, подбудителното подхранване на пчелите трябва да продължава в онези пчелини, в които семействата са без запаси. Липсват ли запаси, развитието се забавя, а при застудяване се стига до унищожаване на пилото или загиване на цялото семейство. Пчелните семейства в началото на май, особено при по-топла пролет, запълват изцяло обема на кошера и пчеларят преустановява разширяването на гнездата. В резултат на системно ограничаване на яйцеснасянето на майките, особено на по-активните, се стига до положение, когато по питите почти няма свободни килийки. Всички са запълнени с пило (8-10 пити), прашец и мед и майката не намира площи за снасяне, излюпват се много млади пчели, които не са ангажирани с активна работа, а свободните килийки се заемат отново с прашец и нектар. Това състояние на семействата - съвсем малко открито пило (резултат от системното ограничаване снасянето на майката поради липса на свободни килийки), голямо количество млади пчели, невключени в работа по отглеждането на пилото (не се пласира отделяното от жлезите им пчелно млечице), довежда до роево състояние. Тази е причината, поради която твърде често пчеларите успяват да развият добре семействата, но преди да е настъпила пашата, не умеят да запазят работното им състояние и те почват масово да се роят. Ето защо запазването на работното състояние на пчелните семейства в края на пролетта трябва да бъде основна грижа на пчеларя. За да предотврати изпадането на семействата в роево състояние, пчеларят не трябва да допуска майката да се ограничава в яйцеснасянето - в кошера винаги трябва да има пити със свободни участъци по средата за снасяне. При дадан-блатовия кошер, когато пилото заема 8-9 пити (плътно, от летва до летва), а в гнездото има вече 12 пити, пашата още не е започнала и времето и растителността осигуряват всекидневна активна работа на пчелите, пчеларят трябва да вземе мерки за предпазване на семействата от изпадане в роево състояние. Поставянето на магазина в този случай само малко отсрочва роенето, ако майката снася яйца и в магазинните пити. Не бива да се смята, че с поставяне на магазина роенето е избягнато. При тези обстоятелства гнездата непременно трябва да се разширят с корпус с плодникови пити за снасяне на майката. Когато в пчелина няма корпуси, те се приготвят от два магазина, поставени един върху друг. От плодника се изваждат 2-3 пити с пило, поставят се в центъра на корпуса и от двете им страни се попълва с празни изградени пити и восъчни основи, попълва се и плодникът. Само такова разширяване (и то, ако няма снесени яйца в източниците) може да запази работното състояние на пчелните семейства, стигнали до описаното състояние. Много често вместо добър медобер през по-добрите години пчеларят получава само роеве и почти никакъв мед. А използването на главната паша е пълноценно тогава, когато силните семейства са запазили работното си състояние до настъпването й.

Използването на главната паша е важен момент в пчеларството. Пчеларят може да разчита на добър успех само ако познава добре особеностите на пашата в района на пчелина, за да може така да регулира обема на гнездата, че семействата да натрупват повече мед.

Източник: veturoci.blogspot.com


0 Коментари


или Вход